H2-CHEM

1-[(2-fluorophenyl)methyl]-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-97%,CAS NUMBER-1313738-72-5

1-[(2-fluorophenyl)methyl]-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-97%,CAS NUMBER-1313738-72-5

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details