H2-CHEM

5-nitro-1-(phenylmethyl)-1h-imidazolle-4-carboxylic acid-97%,CAS NUMBER-69195-96-6

5-nitro-1-(phenylmethyl)-1h-imidazolle-4-carboxylic acid-97%,CAS NUMBER-69195-96-6

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details