H2-CHEM

ethyl 6-chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine-3-carboxylate-97%,CAS NUMBER-1363380-62-4

ethyl 6-chloro-1H-pyrazolo[4,3-b]pyridine-3-carboxylate-97%,CAS NUMBER-1363380-62-4

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details