H2-CHEM

methyl 2-chloro-5-fluoro-6-methoxypyridine-3-carboxylate-97%,CAS NUMBER-959616-64-9

methyl 2-chloro-5-fluoro-6-methoxypyridine-3-carboxylate-97%,CAS NUMBER-959616-64-9

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details