H2-CHEM

tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine-1-carboxylate-97%,CAS NUMBER-160132-54-7

tert-butyl 3-(2-hydroxyethyl)pyrrolidine-1-carboxylate-97%,CAS NUMBER-160132-54-7

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details