H2-CHEM

ethyl 4-oxo-1H,4H-pyrrolo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate-97%,CAS NUMBER-156335-37-4

ethyl 4-oxo-1H,4H-pyrrolo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate-97%,CAS NUMBER-156335-37-4

Regular price €2.000,00 EUR
Regular price Sale price €2.000,00 EUR
Sale Sold out
Size
View full details